ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมดิแคร์ คลินิก สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีโอกาสได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมชม และร่วมฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่

เมดิแคร์ คลืนิก สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เมดิแคร์ คลินิก สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เมดิแคร์ คลินิก สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เมดิแคร์ คลินิก สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เมดิแคร์ คลินิก สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

ติดต่อเรา

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
3228,3230,3232,3234,3236
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสอบถาม : 02 319 2525

ฝากเรื่องไว้ให้เราติดต่อกลับได้นะคะ