เกี่ยวกับเราปีพ.ศ. 2539 เริ่มต้นของคลินิกรักษาโรค หมอวิษณุ-หมอศรีสกุล ให้บริการผู้ป่วยเจ็บ ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ปี พ.ศ. 2540 ผู้ป่วยได้เรียกร้องให้เปิดบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแต่แรงบันดาลใจในการขยายสาขามิได้เกิดจากปัจจัยเรื่องรายได้หรือเงินทอง หากแต่เกิดจากประสบการณ์และการสัมผัสผู้มาใช้บริการพบว่ามีผู้ป่วยหลายท่านที่มีทัศนคติต่อคลินิก แพทย์ที่ดูแลเรื่องรูปร่างและผิวพรรณที่คลาดเคลื่อนรวมทั้งพบเจอประสบการณ์การรักษาที่ขาดคำอธิบายและเหตุผลให้ทราบ รวมทั้งมีการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างคลินิกแพทย์และสถาบันความงามต่างๆ ยากในการแยกแยะขอบเขตขีดความสามารถระหว่างหลักการแพทย์ และการเสริมความงามซึ่งการแพทย์เป็นการรักษาภาวะผิดปกติของผิวหนังแต่การเสริมความงามเป็นการตกแต่งประทินผิว เพื่อให้ดูสวยงาม แรงบันดาลใจดังกล่าวจึงเป็นการยื่นมือให้เข้าถึงผู้ป่วย ทั้งยังเป็น โอกาสในการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลรักษารูปร่างและผิวพรรณ การขยายสาขาจึงเริ่มขึ้นมีการรวมตัวของแพทย์ที่มีทัศนคติเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อดูแลให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 

ปีพ.ศ. 2541 มีการขยายสาขาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีพ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน มีการขยายสาขาต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ

ติดต่อเรา

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
3228,3230,3232,3234,3236
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสอบถาม : 02 319 2525

ฝากเรื่องไว้ให้เราติดต่อกลับได้นะคะ