เลเซอร์ฟื้นฟูและกระชับช่องคลอด

ผนังช่องคลอดด้านหน้ายาวประมาณ 5-7ซม ผนังช่องคลอดด้านหลังยาวประมาณ 8-10 ซม

ผนังช่องคลอดด้านหน้าติดกับท่อปัสสาวะและผนังกระเพาะปัสสาวะด้านหลัง สามารถแบ่งช่องคลอดเป็นส่วนๆ สามส่วนดังนี้
1. ส่วนบน ติดกับ ปากมดลูก
2. ส่วนกลาง เคลื่อนไหวอิสระ มีเนื้อเยื่อบางๆหลวมๆ เชื่อมต่อกับ ด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ
3. ส่วนล่าง เป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด เพราะมีกล้ามเนื้อกระบังลมอุ้งเชิงกราน

 

จากประสบการณ์พบว่า กว่า70% ของผู้หญิงจะมีความรู้สึกลดลงระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หรือ แม้แต่ช่องคลอดหลวมเราสามารถแยกสาเหตุเกิดจาก
1. ขนาดช่องคลอดกว้างขึ้นจาก การคลอดบุตร ทางช่องคลอด , ภาวะแรงดันในช่องท้องสูงเช่น ไอจามจากโรคระบบอื่น เช่นโรคปอดเนื้องอกในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน
2. ความยืดหยุ่นของเยื่อบุช่องคลอดลดลง แห้ง เจ็บ เช่นภาวะวัยหมดประจำเดือน ,ช่องคลอดอักเสบ
 
อาจกล่าวได้ว่าถือเป็นกลุ่มอาการ ช่องคลอดเสื่อมสภาพหย่อนคล้อย Vaginal Relaxation Syndrome (VRS)
จะเริ่มจากการมีอายุ aging process -> โครงสร้างกระบังลมอุ้งเชิงกรานเสื่อมสภาพ -> ช่องคลอดสูญเสียความยืดหยุ่น,ความแข็งแรง,การควบคุมกล้ามเนื้อและการอุ้มอวัยวะในอุ้งเชิงการเสียไป -> แรงเสียดสีลดลง ,ความรู้สึกทางเพศน้อยลง หรือไม่ถึงจุดสุดยอด
 
การรักษาแบบเดิมๆ คือ
1. การออกกำลังกล้ามเนื้อช่องคลอด (ขมิบ Kegel exercise) ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ไม่สามารถทำบ่อยๆ ลืมท้อถอยเพราะได้ผลช้า ผลค่อยเป็นค่อยไป และไม่สามารถคาดเดาผลได้
2. ยาซึ่งอาจเป็นกลุ่มฮอร์โมน หรือ ควบคุมระบบประสาท แต่มักมีผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อน เช่น ฮอร์โมน อาจมีประจำเดือนผิดปกติ ต้องตรวจหาเนื้อร้ายเพื่อป้องกันการใช้ฮอร์โมนแล้วก่อมะเร็งลุกลาม ในกรณียากลุ่มระบบประสาท มีผลทำให้ปากแห้ง คอแห้งร้อนวูบวาบได้บ่อยๆ รวมทั้งต้องรับประทานใช้เวลานาน
 
การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง คือ
1.การผ่าตัด ที่เราทั่วไปอาจเรียกรวมๆว่า รีแพร์ ซึ่งหลายๆท่านคงกลัวเรื่องการผ่าตัดแม้จะได้ผลดี
2.การใช้เครื่องมือกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้หดตัว เป็นที่นิยม แต่ประสิทธิภาพด้อยกว่าการผ่าตัด ทั้งต้องทำบ่อยๆ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อแบตเตอรี่ พกไปมา
 
การรักษาทางเลือก
โดยหลักการปัจจุบันมีการนำเลเซอร์ชนิดต่างมาใช้ในกลุ่มแพทย์ผิวหนัง เพื่อฟื้นฟู เส้นใยอีลาสติน และกระตุ้นการซ่อมสร้างสารประกอบเนื้อผิว(dermal matrix) เช่น collagen , hyarulonic acid ในชั้นผิวหนังนอกนั้นยังกระตุ้นเซลต้นกำเนิด เช่น fibroblast ให้กลับมาทำงาน รวมทั้งgrowth hormone ต่างๆ เช่น EPGF(epidermal growth factor ) , EGF (Endothelial growth factor) , FGF (fibroblast growth factor) เมื่อมาวิเคราะห์เยื่อบุช่องคลอดพบว่า เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับผิวหนัง (squamous cell) เพราะมีต้นกำเนิดเดียวกัน จึงเป็นโอกาสที่สูตินรีแพทย์ได้นำเทคโนโลยี่เลเซอร์มาใช้ เพื่อ ผลการรักษาที่ดี และหลี่กเลี่ยงการผ่าตัด กรณีคนไข้มีข้อห้าม ในการผ่าตัดต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน อ้วนมากๆ และอื่นๆ เราพบว่าปัจจุบันมีเลเซอร์มากมายหลายชนิด ที่ใช้รักษาและฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่เสื่อมหย่อนคล้อย แต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

 

ปัจจุบันมีการพัฒนาเลเซอร์มาใช้ทางช่องคลอดดังนี้
1. Erbium Yag 2940 nm
2. Fractional CO2 laser
3. Radiofrequency machine

 

ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูช่องคลอดแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีการเลือกใช้ชนิดของเลเซอร์ให้เหมาะสมพอดี รวมทั้งขีดจำกัดในกายวิภาค ของช่องคลอด ซึ่งเป็นพื้นที่แคบ ชุ่มชื้น มีอวัยวะใกล้เคียงต่างๆ เช่น ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ มดลูก กระเพาะปัสสาวะ ทวารหนัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจภายในทางนรีเวชอย่างละเอียด ก่อนใช้เลเซอร์ในการรักษาฟื้นฟู

รวมทั้งมีความจำเป็นที่ต้องรักษาสภาวะช่องคลอดให้อยู่ในสภาพพร้อมยิงเลเซอร์ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื้องอกต่าง การติดเชื้อรา การติดเชื้อแบคที่เรีย นอกจากนั้นคนไข้กลุ่มช่องคลอดแห้งจากวัยใกล้หมดประจำเดือน ควรได้รับการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนควบคู่กันไปเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการฟื้นฟูสภาพเยื่อบุช่องคลอดแล้ว คนไข้ควรได้รับการประเมินสภาพวะความบกพร่องทางปัสสาวะไปพร้อมๆกัน เช่น การไอจาม ปัสสาวะเล็ด (Stress urinary incontinence) , กระเพาะปัสสาวะไวเกิน (Overactive bladder) เพื่อให้การรักษาร่วมไปด้วยกัน ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะลืมไม่ได้ในเพศหญิง คือ สุขภาพเรื่องเพศสัมพันธ์ (Sexology) เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผล เรื่องสถาบันครอบครัว การหย่าร้าง การใช้ชีวิตคู่ บางรายอาจรุนแรงถึง Sexual dysfunction ไม่ว่าจะเป็นการ ไม่ถึงจุดสุดยอดทั้งฝ่ายหญิง และชาย Erectile dysfunction นอกจากนั้นสังคมในปัจจุบันที่ค่านิยมทางเพศที่พัฒนาไป หญิงชายสามารถเปิดเผยตัวตนได้มากขึ้นจนปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการเพิ่มรสชาติทางเพศให้สมบูรณ์พิเศษขึ้น เช่น คู่ชีวิต ต้องการมี sex play ที่มีรสชาติ จากประสบการณ์ผู้เขียนครั้งเมื่อไปศึกษาต่อที่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมทั้งเอเชีย พบว่าสามีเป็นผู้ร้องขอให้ภรรยามาใช้บริการในการฟื้นฟูสภาพช่องคลอด ไม่ว่าจะเป็น เลเซอร์กระชับช่องคลอด ฉีดไขมัน หรือฟิลเล่อร์ แคมใหญ๋ และ คลิตอริสฉีดไขมัน หรือ ฟิลเล่อร์บริเวณ Gspot ,V spot , O spot
 
Medicare Service
เมดิแคร์ ได้ริเริ่มศูนย์การดูแลสตรีที่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดหย่อนยาน ขาดความมั่นใจ หรือแม้แต่ต้องการมีประสบการณ์ ทางเพศกับคู่สมรส โดยมีการ บริการเลเซอร์ หัตถการเสริม ฉีดไขมัน ฟิลเล่อร์ สารอาหาร ฮอร์โมนเพศ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ช่องคลอด Vaginal health และสุขภาพทางเพศ Sex Health โดยสูตินรีแพทย์ และทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยสามารถติดต่อใช้บริการตามสาขาที่กำหนด เป็น Lady V(vaginal) Center 
Laser vaginal rejuvenation
1. รวดเร็ว
2. ไม่เจ็บ
3. ไม่ต้องใช้ยาชา
4. ไม่ต้องผ่าตัด
5. ไม่เสียเลือด
6. ไม่ต้องนอน โรงพยาบาล
7. แนะนำทำเลเซอร์ 3 ครั้ง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
3228,3230,3232,3234,3236
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อสอบถาม : 02 319 2525

ฝากเรื่องไว้ให้เราติดต่อกลับได้นะคะ